6 październik 2015 - Ef 2,8-10
 
8Łaską bowiem jesteście zbawieni przez wiarę. A to pochodzi nie od was, lecz jest darem Boga: 9nie z uczynków, aby się nikt nie chlubił. 10 Jesteśmy bowiem Jego dziełem, stworzeni w Chrystusie Jezusie do dobrych czynów, które Bóg z góry przygotował, abyśmy je pełnili.
 
Słowo z modlitwy wstawienniczej
 
-ŁK 14,3-6
 
3 Wtedy Jezus zapytał uczonych w Prawie i faryzeuszów: «Czy wolno w szabat uzdrawiać, czy też nie?» 4 Lecz oni milczeli. On zaś dotknął go, uzdrowił i odprawił. A do nich rzekł: «Któż z was, jeśli jego syn albo wół wpadnie do studni, nie wyciągnie go zaraz, nawet w dzień szabatu?» 6 I nie zdołali Mu na to odpowiedzieć.
 
-Psalm 57, 2-4
 
2 Zmiłuj się nade mną, Boże, zmiłuj się nade mną,
u Ciebie się chroni moja dusza,
chronię się w cieniu Twych skrzydeł,
aż minie klęska.
3 Wołam do Boga Najwyższego,
do Boga, który czyni mi dobro.
4 Niech ześle [pomoc] z nieba, niechaj mnie wybawi,
niech hańbą okryje tych, co mnie dręczą;
niechaj ześle Bóg swoją łaskę i wierność.
 
-Ojcze nasz odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom,
i nie wódź nas na pokuszenie
ale nas zbaw od złego, Amen
-"Spójrz na Mój krzyż w Moim krzyżu jest twoje uzdrowienie"
-"Jezu synu Dawida ulituj się nad nami"
-"Otwórz swoje serce bo Chcę cię obdarzyć wielkimi łaskami"
-"Oddaj mi swój krzyż,a Ja go poniosę"
-"To przykazanie daję wam abyście się wzajemnie miłowali"
-"Panie do kogóż pójdziemy,Ty masz słowa Życia Wiecznego"
-"Ci co zaufali Panu otrzymują skrzydła..."
-"Niech nie twardnieją serca wasze na pustyni..."
 
-"Pan mówi do Asi POWSTAŃ!
 
Share