08 wrzesień 2015 - Mk 8,27-35

 

Jezus udał się ze swoimi uczniami do wiosek pod Cezareą Filipową. W drodze pytał uczniów: «Za kogo uważają Mnie ludzie?»

Oni Mu odpowiedzieli: «Za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za jednego z proroków».

On ich zapytał: «A wy za kogo Mnie uważacie? »

Odpowiedział Mu Piotr: «Ty jesteś Mesjaszem». Wtedy surowo im przykazał, żeby nikomu o Nim nie mówili.

I zaczął ich pouczać, że Syn Człowieczy musi wiele cierpieć, że będzie odrzucony przez starszych, arcykapłanów i uczonych w Piśmie; że będzie zabity, ale po trzech dniach zmartwychwstanie. A mówił zupełnie otwarcie te słowa.

Wtedy Piotr wziął Go na bok i zaczął Go upominać. Lecz On obrócił się i patrząc na swych uczniów, zgromił Piotra słowami: «Zejdź Mi z oczu, szatanie, bo nie myślisz o tym, co Boże, ale o tym, co ludzkie».

Potem przywołał do siebie tłum razem ze swoimi uczniami i rzekł im: «Jeśli kto chce pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech Mnie naśladuje. Bo kto chce zachować swoje życie, straci je; a kto straci swe życie z powodu Mnie i Ewangelii, ten je zachowa».

 

Słowo z modlitwy wstawienniczej

 

-PSALM 107

 

10Siedzieli w ciemnościach i mroku,

uwięzieni nędzą i żelazem5,

11 gdyż bunt podnieśli przeciw słowom Bożym

i pogardzili zamysłem Najwyższego.

12 Trudami przygiął ich serca:

chwiali się, lecz nikt im nie pomógł.

13 I w swoim ucisku wołali do Pana,

a On ich uwolnił od trwogi.

14 I wyprowadził ich z ciemności i mrok

a ich kajdany pokruszył.

Werset (15-16) z tego psalmu do osobistego przeczytania.

 

- "Ja jestem drogą, prawdą i życiem"

- "Choćbym szedł ciemną doliną zła się nie ulęknę bo Ty jesteś za mną"

- "Niebo nie jest dla ludzi dobrych, ale dla ludzi pragnących zjednoczenia z Jezusem"

 


 

Share