Roczek ikonkaByła radość, taniec, śpiewy, życzenia. Był rzecz jasna tort, na którym jedna świeczka. Wszystko, by podziękować Panu za  Jego łaski dla naszej Wspólnotki, która właśnie skończyła roczek. Jesteśmy szczęśliwi, bo jesteśmy w ramionach ukochanego Ojca.  Pragniemy dzielić się tą radością z innymi. Wierzymy, że jesteśmy Twoją Radością Ojcze. Uwielbiamy Cię Panie !!!

Rekolekcje ks.Rabij ikonkaJak żyć, by się wzajemnie nie pozabijać? Jak zbierać punkty u żony, a jak dowartościować męża? :-) To oczywiście program minimum dla wielu małżeństw uczestniczących w rekolekcjach prowadzonych przez ks.Andrzeja Rabija MSF, a zorganizowanych przez Stowarzyszenie Przyjaciół Przedszkola i niezawodne Siostry Opatrzności Bożej. Było i radośnie i poważnie. W dobie głębokiego kryzysu wielu rodzin, mogliśmy usłyszeć, jak powinna wyglądać prawdziwa więź z dziećmi i jakie to ważne, by okazywać im miłość codziennie. O tym, jak ważna jest rola ojca w procesie wychowania. I wreszcie jakie dobro płynie z dialogu małżeńskiego.  Towarzyszyli nam Błogosławieni Luigi i Maria Quattrocchi - pierwsze małżeństwo wyniesione na ołtarze przez papieża Jana Pawła II (2001). Relikwie przewiózł ks.Andrzej, przybliżając też krótko historię ich drogi do świętości.  Jak bardzo grodziskie małżeństwa potrzebują formacji, niech świadczy frekwencja. Drugiego dnia rekolekcji było przeszło 70 osób, a ogółem przewinęło się ok. 90. Jesteśmy z różnych wspólnot, ruchów, parafii. Byli wśród nas przedstawiciele Kościoła Domowego, Neokatechumenatu, Foccolari, Communione e Liberazione, Akcji Katolickiej czy Odnowy w Duchu Świętym. Te rekolekcje pokazały, że drzemie w nas naprawdę duży potencjał. Obudźmy go. To my, świeccy mamy Chrystusa innym rodzinom w naszym mieście. Obudźmy olbrzyma !

Ignas roczek ikonkaNiech nikogo nie zmyli to zdjęcie. Nie jest to póki co głoszący konferencję, a Ignaś którego fetuje nasza wspólnota. Ignaś właśnie skończył roczek, a jego dzielna mama - Asia, urodziła go w czasie ubiegłorocznego REO. Tak gdzieś w przerwie między modlitwą o uzdrowienie, a Chrztem w Duchu Świętym. Radując się z Ignasia mieliśmy sposobnośc zanurzyć się modlitwie starotestamentowej towarzysząc Abrahamowi pod dębami Mamre, Mojżeszowi podczas walki z Amalekitami, Eliaszowi w grocie, czy zafrasowanemu Jeremiaszowi.  Jak wyglądała ich modlitwa? O co prosili Boga? W czym się spierali ? Ze swadą o tym opowiadał ksiądz Maciek, czego możecie oczywiście posłuchać, ale oczywiście zawsze lepiej wpadać na Piaskową :-)  Czekamy wszyscy, a najbardziej Pan Jezus !!!

Łaska buduje na naturze - konferencja mp3

ks.Maciej ikonka"Kto chce żyć prawdziwym życiem wewnętrznym, winien przede wszystkim zabrać się do energicznej pracy wewnętrznej nad samym sobą" (ks. A.Żychliński)  - to myśl przewodnia drugiej konferencji z cyklu rozważań o modlitwie.  Ksiądz Maciej Czapliński zwracał uwagę m.in. na istotny aspekt naszej cielesności, przywołując rozważania św.Jana od Krzyża "Dusza nic nie może czynić bez pomocy zmysłów cielesnych".  Dlaczego człowiek jest, jak twierdza? Czym w tej twierdzy są bramy, a czym przedmieścia?  Na te, nieco tajemnicze pytania znajdziecie odpowiedź wysłuchując całości.

KAMCh ikonka25 osób czyli mniej więcej 60% naszej Wspólnoty uczestniczyło w Kursie Animacji Modlitwy Charyzmatycznej. Nasza grupa stanowiła 2/3 ogółu uczestników. Statystycznie wypada, więc super. Ważniejsze jednak jest, czy owocnie ? ... To się okaże na naszych wtorkowych spotkaniach :-)  Ale po kolei. To był naprawdę piękny weekend, gdzie mogliśmy dowiedzieć się, czym jest modlitwa charyzmatyczna w odróżnieniu od innych form powszechnie znanych. Dlaczego warto tak się modlić, z czego to wynika i jakie są podstawy biblijne. Jednocześnie, nie siedzieliśmy przecież jak kołki (sic!), ale modliliśmy się wspólnie ze Świętą Rodziną (organizatorami kursu) oraz przedstawicielami innych wspólnot w zalesiańskim centrum rekolekcyjnym.