Oplatek 2014 ikonkaTego dnia welka radość towarzyszyła.. Radości Pana. Przede ze względu na bardzo bliski już czas Narodzenia Pana, a nadto z uwagi na nasze wspólne (przed) świąteczne życzenia, które zawsze stanowią wzruszający moment. Wspólnie zksiędzem Proboszczem i księdzem Maciejem pośpiewaliśmy też kolędy.

 

ks.Maciej Czaplinski ikonkaO modlitwie Kościoła wschodniego i jej bogactwie, jak zawsze ze swadą opowiadał ksiądz Maciej. 

Posłuchaj


Filip ikonkaKurs za nami, przed nami - nowe życie Dziecka Bożego. 40 osób ofiarowało Panu Bogu weekend, uczestnicząc w tym ewangelizacyjnym wydarzeniu.  Był to pierwszy kurs Filip w naszej parafii zorganizowany przez SNE Oikos i Radość Pana, a prowadzony jak zawsze przez Ducha Świętego.   Błogosław Panie wszystkim uczestnikom.  Trwajcie w radości Pana !!!

Kurs Filip jest jedną z odpowiedzi na wezwanie Św. Jana Pawła II do Nowej Ewangelizacji.  Zawiera odmienny w formie, żywy i prosty przekaz Dobrej Nowiny skierowany do współczesnego człowieka. Adresowany jest zarówno do osób, które chcą doświadczyć miłości Boga, jak i do tych, które uważają to za bujdę. Zapraszamy zarówno tych, którzy widzą bezsens, zniewolenie i grzech w swoim życiu, jak i tych, którzy tego nie dostrzegają. 

  

ks.Maciej Czaplinski ikonkaKolejne z cyklu rozważań o modlitwie osobistej, tym razem na przykładach modlitw i wskazań świętych.  Jak postawę przyjąć przed Panem?  Jak się modlić?  Mówią o tym św. Paweł, św.Augustyn, św. Tomasz z Akwinu oraz św, Teresa z Avila... ustami  ks. Macieja Czaplińskiego.  Zachęcamy do wysłuchania. Konferencja mp3

Cud ikonka

"Jeśli prawdziwie wierzysz, że chleb przemienia się w Ciało Chrystusa, a wino w Jego Krew w czasie każdej Eucharystii - musi być w tobie pragnienie uczestniczenia we Mszy Świętej, jak najczęściej, nie tylko w niedzielę"  ( z homilii ks. Macieja w Sokólskiej Kolegiacie)

Nieznana substancja na konsekrowanej hostii to fragment mięśnia  ludzkiego serca w agonii - wykazały badania patomorfologiczne w  białostockiej Akademii Medycznej. Od października 2011 roku cząstka  Ciała Pańskiego wystawiona jest w monstrancji w kościele św. Antoniego w  Sokółce.

Pojechaliśmy adorować i uwielbiać Pana obecnego w Hostii.  W drodze powrotnej zaś, odwiedziliśmy sanktuarium w Świętej Wodzie. 

Zdjęcia z wyjazdu poniżej.