Wyjazd Kanie ikonka"Stańmy się chlebem dla innych" - te słowa ks. Maćka podczas Eucharystii wieńczącej wyjazd, stają się jednocześnie zadaniem Radości Pana. Cały nasz wyjazd poświęcony był rozważaniom o zdrowej wspólnocie i jak ją budować. Wspaniałe konferencje (do posłuchania poniżej) wygłosił ks. Wiesław Kosiński. Towarzyszyła nam oczywiście modlitwa i radość - dwa podstawowe atrybuty naszej wspólnoty. Panie dzięki Ci za owoce tego wyjazdu.

 

Oplatek 2014 ikonkaTego dnia welka radość towarzyszyła.. Radości Pana. Przede ze względu na bardzo bliski już czas Narodzenia Pana, a nadto z uwagi na nasze wspólne (przed) świąteczne życzenia, które zawsze stanowią wzruszający moment. Wspólnie zksiędzem Proboszczem i księdzem Maciejem pośpiewaliśmy też kolędy.

 

ks.Maciej Czaplinski ikonkaO modlitwie Kościoła wschodniego i jej bogactwie, jak zawsze ze swadą opowiadał ksiądz Maciej. 

Posłuchaj


Filip ikonkaKurs za nami, przed nami - nowe życie Dziecka Bożego. 40 osób ofiarowało Panu Bogu weekend, uczestnicząc w tym ewangelizacyjnym wydarzeniu.  Był to pierwszy kurs Filip w naszej parafii zorganizowany przez SNE Oikos i Radość Pana, a prowadzony jak zawsze przez Ducha Świętego.   Błogosław Panie wszystkim uczestnikom.  Trwajcie w radości Pana !!!

Kurs Filip jest jedną z odpowiedzi na wezwanie Św. Jana Pawła II do Nowej Ewangelizacji.  Zawiera odmienny w formie, żywy i prosty przekaz Dobrej Nowiny skierowany do współczesnego człowieka. Adresowany jest zarówno do osób, które chcą doświadczyć miłości Boga, jak i do tych, które uważają to za bujdę. Zapraszamy zarówno tych, którzy widzą bezsens, zniewolenie i grzech w swoim życiu, jak i tych, którzy tego nie dostrzegają. 

  

ks.Maciej Czaplinski ikonkaKolejne z cyklu rozważań o modlitwie osobistej, tym razem na przykładach modlitw i wskazań świętych.  Jak postawę przyjąć przed Panem?  Jak się modlić?  Mówią o tym św. Paweł, św.Augustyn, św. Tomasz z Akwinu oraz św, Teresa z Avila... ustami  ks. Macieja Czaplińskiego.  Zachęcamy do wysłuchania. Konferencja mp3