Wyjazd Kanie ikonka"Stańmy się chlebem dla innych" - te słowa ks. Maćka podczas Eucharystii wieńczącej wyjazd, stają się jednocześnie zadaniem Radości Pana. Cały nasz wyjazd poświęcony był rozważaniom o zdrowej wspólnocie i jak ją budować. Wspaniałe konferencje (do posłuchania poniżej) wygłosił ks. Wiesław Kosiński. Towarzyszyła nam oczywiście modlitwa i radość - dwa podstawowe atrybuty naszej wspólnoty. Panie dzięki Ci za owoce tego wyjazdu.

 

 

Share