ks.Maciej Czaplinski ikonkaKolejne z cyklu rozważań o modlitwie osobistej, tym razem na przykładach modlitw i wskazań świętych.  Jak postawę przyjąć przed Panem?  Jak się modlić?  Mówią o tym św. Paweł, św.Augustyn, św. Tomasz z Akwinu oraz św, Teresa z Avila... ustami  ks. Macieja Czaplińskiego.  Zachęcamy do wysłuchania. Konferencja mp3

Share