Filip ikonkaKurs za nami, przed nami - nowe życie Dziecka Bożego. 40 osób ofiarowało Panu Bogu weekend, uczestnicząc w tym ewangelizacyjnym wydarzeniu.  Był to pierwszy kurs Filip w naszej parafii zorganizowany przez SNE Oikos i Radość Pana, a prowadzony jak zawsze przez Ducha Świętego.   Błogosław Panie wszystkim uczestnikom.  Trwajcie w radości Pana !!!

Kurs Filip jest jedną z odpowiedzi na wezwanie Św. Jana Pawła II do Nowej Ewangelizacji.  Zawiera odmienny w formie, żywy i prosty przekaz Dobrej Nowiny skierowany do współczesnego człowieka. Adresowany jest zarówno do osób, które chcą doświadczyć miłości Boga, jak i do tych, które uważają to za bujdę. Zapraszamy zarówno tych, którzy widzą bezsens, zniewolenie i grzech w swoim życiu, jak i tych, którzy tego nie dostrzegają. 

  

 

 

 

 

 Share