Ks.Maciej ikonkaPismo Święte jest trwale obecne w naszym życiu. Jak sprawić, by stało się ono rzeczywistym elementem mojej formacji osobistej? Czy możliwe jest sporządzenie "instrukcji" rozważania Słowa Bożego?  O sposobach "kontaktu" z Panem Bogiem poprzez Słowo Boże mówił ksiądz Maciej Wygnański - wikariusz naszej Parafii i jednocześnie opiekun naszej Grupy Modlitewnej. To Pan Bóg sam zaprasza nas to tego niezwykłego spotkania. Chce byśmy  z Nim rozmawiali. A wręcz mówi "Chodźcie i spór ze Mną wiedźcie - mówi Pan" (por. Iz 1.18). Czyńmy, to więc każdego dnia, pamiętając, że lektura Słowa Bożego to dla nasz bardziej  Łaska, niż codzienny obowiązek.

Share