TiS Podkowa ikonkaW Podkowie Leśnej 13 par małżeńskich doświadczyło radości przeżycia wspólnie rekolekcji małżeńskich. Piękny to zawsze czas. Czas bycia razem, czas patrzenia sobie w oczy, czas dialogu i budowania miłości.  Ufni w owoce odbytego kursu, życzymy jego uczestnikom, by na codzień doświadczali mocy Sakramentu Małżeństwa, z przeświadczeniem, że przed wiekami, Bóg stworzył nas dla siebie. 

 

Share